Bharatiya Vidya Mandir, Amravati's

Bharatiya Mahavidyalaya, Amravati

Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University Amravati

Rajapeth, Badnera Road, Amravati- 444605
Call Us 0721-2673283
Mail Us bmvamt@gmail.com
menu

Department of Physical Education

Awards

Shivchhatrapati Awards

Sr. No. Name of Award Winner Year
1 Sh. Mangesh Vyavahare 2001
2 Sh. Manik T. Deshmukh Alias Nanasaheb Deshmukh 2003
3 Ku. Payal Ajmire 2008
4 Ku. Swati Balapure 2009
5 Ku. Vrushali Gorle 2014

State Level Best Teacher Award

Sr. No. Name of Award Winner Year
1 Sh. Manik T. Deshmukh Alias Nanasaheb Deshmukh 2007
2 Dr. Divakar V. Ruikar 2016
3 Dr. Sangita A. Deshmukh 2018

Copyright ©2018 Bharatiya Mahavidyalaya, Amravati. All rights reserved. | Design by